روند طراحی وب سایت تایسیز

1

تعریف پروژه

در مورد زمینه فعالیت و رقبای شما تحقیقات لازم صورت می گیرد و مشتریان، مخاطبان و کاربران سایت شما شناسایی و اهداف شما برای داشتن وب سایت مشخص می شود تا بدین وسیله استراتژی وب سایت شما را تعیین کنیم. اطلاعات لازم جمع آوری می گردد و در تمام پروژه به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرند.

2

برنامه ریزی

در این فاز نقشه کل پروژه تعیین می گردد. برنامه ریزی پروژه وب سایت شما با توجه به اطلاعات بدست آماده در فاز تعریف پروژه انجام می گیرد. در این مرحله زمان بندی پروژه و تاریخ تحویل پروژه مشخص می گردد.

3

طراحی گرافیکی

آنچه در نگاه اول نظر بازدید کننده وب سایت شما را به خود جلب می کند طراحی گرافیکی وب سایت شما می باشد. در این فاز چارچوب تصویری وب سایت شما شروع به شکل گیری می کند. طراحی گرافیکی باید مخاطب را جذب کند.

4

پیاده سازی

برنامه نویسی وب سایت شما با توجه به تکنولوژی انتخاب شما توسط ما در این مرحله صورت می گیرد. برنامه نویسی وب سایت با توجه به زمان لود کم و موارد مربوط به بهینه سازی وب سایت به بهترین شکل انجام می شود.

5

آزمایش وب سایت

در این فاز وب سایت شما از نظر فنی، سهولت استفاده توسط کاربر، اطمینان از کارایی و نمایش در مرورگرهای متفاوت، کیفیت و ... توسط برنامه نویسان مورد آزمایش قرار میگیرد و در صورت وجود هر مشکلی، مشکل بر طرف می گردد.

6

نهایی سازی

پس از پایان پیاده سازی و آزمایش وب سایت، وب سایت شما قابل ارائه برای کاربران و نمایش عموم می باشد و امکان بازدید وب سایت به صورت جهانی برای کاربران امکان پذیر می شود.