طراحی Responsive

طراحی responsive

وب سایت شما را برای آینده طراحی می کنیم نه تنها برای امروز. امروزه بازدید سایت از دستگاه های متفاوت توسط کاربران به امری روتین تبدیل شده است.
به خاطر داشته باشید که صرف هزینه و زمان برای طراحی یک وب سایت فقط برای امروز شما نیست و در آینده وب سایت باید پاسخگوی نیاز های شما و کاربرانتان باشد و این از طریق طراحی Responsive (طراحی پاسخگو) امکان پذیر است.
گسترش استفاده از دستگاه های هوشمند و نقش مهم آنها در زندگی و تجارت امروز قابل چشم پوشی نیست برای جلب رضایت کاربران وب سایت شما باید به صورت Responsive طراحی شده باشد تا با توجه به ابعاد صفحه نمایش ظاهر وب سایت تغییر کرده و سایر بخش ها متناسب با آن تنظیم می شود.

طراحی Responsive مزایایی برای شما به همراه دارند که عبارتند از:

  • افزایش ترافیک وب سایت
  • صرفه جویی در هزینه
  • پیشی گرفتن از رقیبان خود