وب سایت شرکت رایکا صنعت پاسارگاد پیاده سازی شد.

طراحی وب سایت رایکا صنعت پاسارگاد
۳۰ خرداد ۱۳۹۵

ماموریت این شرکت ارائه خدمات مشاوره صنعتی، بازرگانی و سرمایه گذاری به مشتریان، مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه‌های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی کشور با اتکاء به کارآمدی سازمانی و دانش فنی متخصصین، رعایت اصول مالی و اقتصادی و ارتقاء اعتبار نام تجاری با هدف ایجاد اعتماد و رضایت کلیه ذینفعان می باشد.